فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن

بتن از سه ماده اصلی آب ، سیمان و سنگدانه تشکیل می شود. ویژگی های بتن عمدتا به دو شاخه ویژگی های بتن تازه ویژگی های بتن سخت شده تشکیل می شوند.  ویژگی های مواد اصلی سازنده بتن شامل ویژگی های ذاتی یا نسبت اختلاط آن ها در بتن سبب ایجاد ویژگی هایی  نظیر اسلامپ ، کارایی ، جمع شدگی ( ویژگی های بتن تازه) و مقاومت ، دوام ،نفوذ پذیری و خزش (ویژگی های بتن سخت شده) می گردد. افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب بتن (روان کننده یا فوق روان کننده های بتن ) افزودنی هایی که هستند که با اصلاح خواص بتن سبب بهبود ویژگی های بتن تازه و سخت شده می گردند. در ادامه موارد فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن را بررسی می کنیم.

مصرف و فروش افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده بتن تحولی عظیم را در صنعت بتن به وجود آورد. قبل از استفاده از این مواد در بتن، امکان تغییر کارآیی (روانی) بتن، تنها با تغییر مقدار آب و در امتداد آن نسبت آب به سیمان ممکن بود. در صورتی هدف ثابت بودن نسبت آب به سیمان بود باید عیار مواد سیمانی افزایش پیدا می کرد که این خود سبب افزایش قیمت بتن و همچنین افزایش میزان تخلخل و نفوذ پذیری بتن می شد.  به همین سبب بعد از ابداع مصرف این مواد در بتن مصرف آن به سرعت در صنعت ساخت و ساز گسترش یافت.

افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده بتن ، افزودنی های روان کننده ای هستند که جهت کاهش آب و در نتیجه کاهش نسبت آب به سیمان بتن، کاهش مقدار سیمان در نسبت آب به سیمان ثابت، یا افزایش اسلامپ استفاده می شود.  استفاده از این افزودنی ها مطابق بند به کار رفته در استاندارد ملی ایران به شماره 2930 می تواند آب اختلاط را حداقل 5 درصد کاهش دهند.  این کاهش مقدار آب در افزودنی های فوق کاهنده شدید آب می تواند تا حدود 35 تا 40 درصد آب اختلاط نیز اتفاق بیفتد.

 

مکانیزم عملکرد افزودنی های فوق کاهنده بتن

افزودنی کاهنده بتن عمدتا بر اساس لیگنو سولفونات، ملامین، نفتالین سولفونات اصلاح شده و پلی کربوکسیلات اتر می باشد.  فوق کاهنده ها و فوق کاهنده های شدید بتن نیز عمدتا تنها از مواد پایه پلی کربوکسیلات اتر در ساخت آن استفاده می شود.

برای درک بهتر عملکرد این مواد در بتن به شکل زیر دقت کنید.

فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن

همانطور که در شکل مشاهده می کنید ذرات سیمان ،ذراتی باردار هستند. قرار گیری این ذرات در محیط آبی بتن سبب جذب و اصطلاحا کلوخه کلوخه شدن ذرات سیمان شده و ذرات آب بین ذرات سیمان به دام می افتد.  علاوه بر آن ذرات کلوخه سیمان در بتن سبب به وجود آمدن نقاط ضعف از دیدگاه مقاومتی در بتن می شوند.

استفاده از افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب بتن خصوصا افزودنی های بر پایه پلی کربوکسیلات اتر بروی ذرات سیمان جذب و سبب ایجاد بار همنام در این ذرات می شوند.  همانطور که می دانیم ذرات همنام یکدیگر را دفع می کنند.  پس ذرات سیمان به جای کلوخه شدن از هم فاصله می گیرند. به این دافعه ، نیروی دافعه الکترواستاتیکی می گویند. علاوه بر آن افزودنی های پلی کربوکسیلات اتر دارای شاخه های پلیمری باردار هستند.  این شاخه ها سبب می شوند که علاوه بر فاصله کردن ذرات سیمان از هم ، نیروی دافعه ای در فضای ابری اطراف ذرات سیمان تشکیل شده و این ذرات فاصله بیشتری از هم بگیرند.

فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن
فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن

با توجه به توضیحات داده شده ، مولکول های به دام افتاده در میان ذرات سیمان آزاد شده و با ذرات سیمان وارد واکنش می شوند. ورود آب به محیط بتن سبب افزایش روانی قابل ملاحظه بتن می شوند.  علاوه بر آن می توان با توجه به آزادسازی مولکول های آب ، مقدار آب کلی وارد شده به سیستم را کاهش داد.  به همین سبب به این افزودنی های فوق روان کننده بتن، افزودنی فوق کاهنده بتن نیز گفته می شوند.

عملکرد و فروش کاهنده و فوق کاهنده آب در بتن

خرید و فروش استفاده از افزودنی های کاهنده آب بتن ، بدون کاهش آب می تواند به افزایش اسلامپ بتن منجر شود. با استفاده از افزودنی های کاهنده آب ، می توان مقاومت مکانیکی بتن را افزایش داد زیرا نسبت آب به سیمان کاهش می یابد. برای بتن های با مقدار سیمان، حباب های هوا و اسلامپ یکسان، مقاومت فشاری 28 روزه بتن دارای افزودنی های کاهنده آب می تواند بین %10 تا %25 از بتن بدون افزودنی بیشتر باشد. همچنین کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از افزودنی کاهنده آب  می تواند به افزایش مقاومت های مکانیکی بتن مانند مقاومت های فشاری، خمشی، کششی، برشی و سایشی دست یافت. همچنین با افزایش مقاومت بتن و کاهش نسبت آب به سیمان می توانیم شاهد کاهش میزان نفوذپذیری و جذب آب بتن و افزایش میزان دوام در برابر شرایط محیطی مخرب باشیم. ( ویژگی های بتن سخت شده)

همچنین امروزه ثابت شده است که به ازای نسبت آب به سیمان یکسان و ثابت، معمولا با کاهش عیار سیمان، مقاومت و دوام بتن افزایش می یابد و نفوذ پذیری بتن کاهش می یابد. زیرا در نسبت آب به سیمان ثابت، درصد فضای خالی در خمیر سیمان ثابت است و بنابراین با افزایش مقدار خمیر سیمان، با توجه به افزایش سیمان و آب، حجم کل فضای خالی در بتن افزایش می یابد که به نوبه خود می تواند سبب افزایش میزان نفوذپذیری و کاهش دوام بتن گردد.  استفاده از افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب در نسبت آب به سیمان ثابت می تواند سبب کاهش مقدار آب و عیار سیمان بتن شده و علاوه بر کمک به کاهش فضای خالی در بتن ، سبب اجرای بهتر و اصولی تر بتن های حجیم گردد.

در ارتباط با ویژگی های بتن تازه باید گفت که واضح است که این مواد می تواند سبب افزایش میزان روانی و اسلامپ مخلوط آزمایشی شود. در بحث ویژگی های مربوط به زمان گیرش باید گفت که در گرید های نرمال این محصولات معمولا اسلامپ بتن با روانی بالاتر سریع تر کاهش می یابد.  به همین دلیل جهت نیاز به خصوصیاتی نظیر حفظ اسلامپ ، دیرگیری یا زودگیری باید محصول متناسب با آن را از کارخانه سازنده سفارش داد. توضیحات مفصل در ارتباط با زمان گیرش افزودنی های کاهنده آب در ادامه ارائه می گردد.

خمیر سیمان در مرحله گیرش و سخت شدن ، دچار جمع شدگی خمیری( خود به خودی، تبخیر آب )می شود، این در حالی است که حجم سنگدانه ها ثابت است.  بنابراین در حدفاصل میان خمیر سیمان و سنگدانه ها، ترک های موئین ظاهر می شود. این ترک ها گاها در خمیر سیمان نیز اتفاق می افتد. هر چقدر میزان خمیر سیمان بیشتر شود، احتمال ایجاد این ترک های موئین بیشتر می شود. در صورتی که در نسبت آب به سیمان ثابت، مقدار آب و عیار سیمان با استفاده از افزودنی های فوق کاهنده آب کمتر شود میزان این ترک خوردگی ها به مراتب کمتر شده و کیفیت بتن اجرا شده به مراتب افزایش می یابد. علاوه بر آن اگر استفاده از افزودنی های فوق کاهنده آب منجر به کاهش مقدار آب در و کاهش نسبت آب به سیمان گردد ، حفرات موئینه موجود در بتن مسدود شده و مقدار آب انداختگی و خزش در بتن ( کاهش حجم بتن در طولانی مدت) به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

"عملکرد

موارد استفاده و فروش افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب بتن

  1. ساخت بتن پرمقاومت: همانطور که گفته شد نسبت آب به سیمان مهم ترین فاکتوری است که بر خواص مقاومتی و دوامی بتن تاثیر گذار است. در ساخت بتن پر مقاومت هم به عنوان بتنی که مقاومت های فشاری 28 روزه بالای 40 مگاپاسکال و خصوصیات دوامی بالایی دارد ، معمولا  نسبت آب به سیمان به زیر 0.35 محدود می شوند. برای رسیدن به این رده مقاومتی نیز افزودنی های فوق کاهنده شدید آب نقش مهمی را ایفا می کند. استفاده از این افزودنی ها جهت کاهش میزان آب نسبت آب به سیمان، علاوه بر افزایش مقاومت سبب افزایش اسلامپ و کارایی بتن تازه می شوند. استفاده از مواد فوق کاهنده شدید آب در ساخت این نوع بتن از این جهت اهمیت دارد که علاوه بر کمک به افزایش مقاومت به پمپ پذیری و تراکم این بتندرون قالب نیز کمک می کند.
  2. ساخت بتن خود تراکم: بتن خود تراکم بتنی است که خصوصیات کارایی و رئولوژیک بالایی دارد. تصور رایج و نادرست این است که روانی بتن را می توان با افزایش میزان آب می توان افزایش داد . افزایش غیر متعارف مقدار آب در ساخت بتن خود تراکم سبب افزایش خطر جداشدگی و آب انداختگی در بتن خود تراکم می شود.  استفاده از افزودنی های فوق کاهنده و فوق کاهنده شدید آب سبب می شود که علاوه بر کاهش میزان مصرف آب در ساخت بتن، بتن نهایی نیز از کارایی و روانی مطلوبی نیز برخوردار باشد.
  3. ساخت بتن آب بند : موثر ترین فاکتوری که بر روی میزان نفوذ پذیری بتن تاثیر می گذارد نسبت آب به سیمان است.  به طور کلی وجود آب زیاد در طرح اختلاط بتن می تواند سبب بروز حفرات متخلخل زیاد درون جسم بتن گردد.  استفاده و خرید و فروش از افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب سبب می شود که با کاهش مقدار آب در ساخت این بتن ها ، نفوذ پذیری بتن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
  4. ساخت بتن با پمپ پذیری بالا : در طرح اختلاط بتن آب سبک ترین جزء سازنده طرح اختلاط بتن است. در هنگام پمپ بتن و عبور بتن از درون لوله های پمپ، ذرات سبک تر نسبت به اجزا سنگین تر با سرعت بیشتر درون لوله حرکت می کند.  به همین سبب بتن های دارای مقادیر زیاد آب ، دچار گرفتگی درون لوله های پمپاژ می شوند.  استفاده از افزودنی های کاهنده و فوق کاهنده آب سبب کاهش میزان مصرف آب در طرح اختلاط بتن شده و به پمپ پذیری بتن کمک می کند.  علاوه بر آن استفاده از این افزودنی ها سبب کاهش چسبندگی بتن تازه شده و استهلاک دستگاه های پمپاژ را نیز کاهش می دهد.

نکته قابل ملاحظه در خصوص ساخت بتن های ذکر شده ( مثلا بتن پمپی ، بتن خود تراکم) این است که اگر از افزودنی فوق کاهنده به طور نامناسبی استفاده شود می تواند تاثیر منفی بر خواص بتن بگذارد و بتن دچار آب انداختگی شدید یا عدم گیرش بتن ( اصطلاحا اووردوز over doze ) می شود. لذا نیاز است قبل از مصرف این افزودنی ها با کارشناسان فنی تکنولوژی بتن مشورت گردد. در ادامه این مقاله مطالبی در خصوص استفاده از افزودنی های فوق کاهنده آب در بتن و فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن ارائه می شود.

فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن
فروش کاهنده و فوق کاهنده بتن

محصولات ویژه:

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.