روغن قالب چیست؟

روغن قالب

روغن قالب یک نوع ماده شیمیایی بر پایه مواد نفتی است که برای جداسازی راحت قالب از بتن استفاده می شود. این روغن از ترکیب مواد شیمیایی و …