تاریخچه بتن پاششی

تاریخچه بتن پاششی

مبانی و تاریخچه بتن پاششی توصیف و تاریخچه بتن پاششی ( شاتکریت) را می توان به عنوان بتن یا ملاتی که از طریق شیلنگ های پلاستیکی حمل شده و با استفاده از هوای فشرده با سرعت زیاد به سطح موردنظرپاشیده می شود تعریف کرد. اولین کاربردبتن پاششی به سال 1907 میلادی بر می گرددکه در […]